HALK HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Yatırım Fonlarına İlişkin Temel Bilgiler 19.07.2019 Tarihi İtibariyle

Portföy Bilgileri

Fon Net Varlık Değeri: 28.682.853,31
Birim Pay Değeri: 0.017714
Katılımcı Sayısı: 15.036

Fon Kuruluş Bilgileri

Fon Kurucusu Ticari Ünvanı: HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Portföy Yönetici Ticari Ünvanı: KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Kurulu Başkanı: Ömer Faruk ÖZTÜRK
Fon Kurulu Üyeleri: Ali Ulvi SARGON, Cumhur GÜLENSOY, Murat ZAMAN, Alev SAĞIROĞLU
Fon Denetçisi: M. Hakan KISA
Fon Müdürü: Cumhur GÜLENSOY
Halka Arz Tarihi: 21.11.2013
Halka Arz Fiyatı: TL

Portföy Dağılımı

Fona İlişkin Rapor ve Dokümanlar

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı / Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 412.000.000 % 100

Fon'un Yatırım Stratejisine İlişkin Bilgiler

Yatırım Stratejisi

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden faizsiz borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarına fon portföyünün en az %75'i oranında yatırım yapar.

Karşılaştırma Ölçütü

HHA Halk Hayat Ve Emeklilik Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu %5 KAT50 Endeksi + %90 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL

En Az Alınabilir Pay Adedi

Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.

Alım Satım Saatleri

23:59 - 23:59

Alım Satım Yeri

Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.