HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Yatırım Fonlarına İlişkin Temel Bilgiler 21.05.2019 Tarihi İtibariyle

Portföy Bilgileri

Fon Net Varlık Değeri: 1.075.130.267,15
Birim Pay Değeri: 0.020041
Katılımcı Sayısı: 269.407

Fon Kuruluş Bilgileri

Fon Kurucusu Ticari Ünvanı: HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Portföy Yönetici Ticari Ünvanı: VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Kurulu Başkanı: Ömer Faruk ÖZTÜRK
Fon Kurulu Üyeleri: Ali Ulvi SARGON, Cumhur GÜLENSOY , Murat ZAMAN , Alev SAĞIROĞLU
Fon Denetçisi: Ulaş AKTUNA
Fon Müdürü: Cumhur GÜLENSOY
Halka Arz Tarihi: 12.06.2012
Halka Arz Fiyatı: 0.01 TL

Portföy Dağılımı

Fona İlişkin Rapor ve Dokümanlar

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı / Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 412.000.000 % 100

Fon'un Yatırım Stratejisine İlişkin Bilgiler

Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün en az %80'i ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatırılmak kaydıyla fon varlıkları, borsa para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına uygun para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilir.

Karşılaştırma Ölçütü

HHP Halk Hayat Ve Emeklilik Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu %100 BIST-KYD Repo (Brüt)

En Az Alınabilir Pay Adedi

Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.

Alım Satım Saatleri

11:30 - 11:30

Alım Satım Yeri

Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.