HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Yatırım Fonlarına İlişkin Temel Bilgiler 21.05.2019 Tarihi İtibariyle

Portföy Bilgileri

Fon Net Varlık Değeri: 623.658.709,41
Birim Pay Değeri: 0.012658
Katılımcı Sayısı: 537.368

Fon Kuruluş Bilgileri

Fon Kurucusu Ticari Ünvanı: HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Portföy Yönetici Ticari Ünvanı: VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Kurulu Başkanı: Ömer Faruk ÖZTÜRK
Fon Kurulu Üyeleri: Ali Ulvi SARGON, Cumhur GÜLENSOY, Murat ZAMAN, Alev SAĞIROĞLU
Fon Denetçisi: Ulaş AKTUNA
Fon Müdürü: Cumhur GÜLENSOY
Halka Arz Tarihi: 03.05.2013
Halka Arz Fiyatı: 0,01 TL

Portföy Dağılımı

Fona İlişkin Rapor ve Dokümanlar

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı / Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 412.000.000 % 100

Fon'un Yatırım Stratejisine İlişkin Bilgiler

Yatırım Stratejisi

Fon portföyü ağırlıklı olarak orta ve uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleri başta olmak üzere hisse senetleri, Türk Lirası cinsinden mevduat, banka tahvil bonolarından oluşan bir portföy dağılımı ile uzun vadeli yatırmak suretiyle gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılmasını hedefleyen fondur.

Karşılaştırma Ölçütü

HHT Halk Hayat Ve Emeklilik Katkı Emeklilik Yatırım Fonu %5 BIST 100 + %85 BIST-KYD DİBS Uzun + %10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL

En Az Alınabilir Pay Adedi

Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.

Alım Satım Saatleri

23:59 - 23:59

Alım Satım Yeri

Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.