EN
Halk Emeklilik

Hayat Sigortaları

Eğitim Destek Sigortası

Eğitim bir süreçtir ve bu süreç çocuğunuzun tüm geleceğini etkiler. Eğitim Destek Sigortası, bu süreçte yaşayabileceğiniz her türlü beklenmeyen duruma karşı çocuklarınızın eğitimini güvence altına alır. Bu sayede çocuğunuzun eğitimi yarıda kalmaz, hayal ettiği bir geleceği yaşama şansı yakalar.

Eğitim Destek Sigortası'nı 18-66 yaş arasında olan tüm Halkbank müşterileri yaptırabilir. Sigorta giriş yaşının 50 yaş üstü olması durumunda, sigorta süresi maksimum GİRİŞ YAŞI + SÜRE = 70 YAŞ şeklinde olmalıdır.

Eğitim Destek Sigortası'nın süresi, sigorta başlangıcından itibaren çocuğun kalan eğitim yılına göre hesaplanır. Bu süre en az 4, en fazla 20 yıl olabilir. Sigortadan yararlanabilmeniz için sigortalının yaşı ile sigorta süresinin toplamı 70'i geçmemelidir.

Teminat tutarınızı, Türk Lirası üzerinden öğrencinin yıllık eğitim masrafı dikkate alınarak dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.

Sigortalının, sigorta süresi içerisinde vefatı halinde belirlenen lehdar, belirlenmemiş ise kanuni vârislerine poliçede belirlenmiş olan vefat teminatı ödenir. Eğitim Destek Sigortası'nda ilk yıl için en az teminat tutarı 20.000 TL'dir. İlk yıl teminatı hesaplanırken öğrencinin yıllık eğitim masrafı ile toplam eğitim süresi çarpılır. Teminatınızı tercihinize göre Sabit Teminatlı ya da Azalan Teminatlı olarak seçebilirsiniz. Azalan Teminatlı: Kişinin vefatı durumunda, çocuğunun yıllık eğitim masrafının kalan eğitim süresinin çarpımıyla hesaplanan teminat türüdür. Sabit Teminatlı: Kişinin vefatı durumunda, çocuğunun yıllık eğitim masrafı ile toplam eğitim süresinin çarpımıyla hesaplanan teminat türüdür.

Ödenecek prim tutarı, belirlenen sigorta teminatına, sigorta ettirenin yaşına ve sigorta süresine (eğitim süresi) göre hesaplanır.

Ürün ile birlikte sunulacak olan Hayat Destek Asistans Hizmetleri;
* Kariyerimi Ben Yönetiyorum
* Çocuk-ergen psikolojisi, eğitim danışmanlığı hizmetleri
* Çocuk ve büyük sağlığı danışma hattı
* Etüt, Hobi, Dil Kursları v.b.

Asistans hizmetleri ile ilgili detaylı bilgi ve kullanım koşullarına Eğitim Destek Sigortası Ek fayda Açıklamaları'ndan ulaşabilirsiniz.

Kullanım Koşulları: Müşteri poliçe tanzim tarihi itibari ile 1 yıl içerisinde ilgili asistans hizmetlerinden faydalanabilir.

İletişim: Asistans hizmetleri ile ilgili ulaşılması gereken telefon numarası 0212 978 1447

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6327 sayılı kanun ile değişen 63. ve 89. maddeleri gereğince; mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait ödeyeceği Yaşam Sigortası primleri için vergi indiriminden yararlanabilmektedir. İndirim konusu primler, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere hizmet erbabının safi ücret tutarının belirlenmesi sırasında indirim konusu yapılabilecektir.