EN
Halk Emeklilik

Bireysel Emeklilik

Kampus Plan

Satın Almak İstiyorum

Şimdi ve gelecekte her zaman yanınızdayız, emeklilik hayallerinizi ertelemeyin.

18 - 30 yaş arası tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceği emeklilik planıdır.

Bu plan kapsamında asgari katkı payı 50 TL'dir

Kampüs Plan kapsamında yapılacak Yönetim Gider Kesintsi, Ödemeya Ara Verme Kesintisi ve Ertelenmiş Giriş Aidatı  katılımcının birikimi üzerinden İlk 5 yıl içerisinde yapılacaktır.  Fon toplam gider kesintisi ise, sözleşme yürürlük süresince uygulanmaktadır.

Birikim Üzerinden Yapılacak Kesintiler ( İlk 5 Yıl İçin )
Yönetim Gideri Kensintisi Ara Verme Durumunda  Çıkışa Ertelenmiş Giriş Aidatı 
1 TL (Aylık) 2 TL 150 TL

**AABÜ: Aylık Asgari Brüt Ücret

Peşin Giriş Aidatı: Kampüs Plan kapsamında peşin giriş aidatı bulunmamaktadır.

Ertelenmiş Giriş Aidatı: 150 TL tuttarında ertelenmiş giriş aidatı bulunmaktadır. Belirtilen bu tutar, ayrılma tarhine kadar yapılan toplan kesinti tutarına ( Yönetim Gider Kesintisi ve Ödemeye Ara verme Kesintisi toplamına) bağlı olarak azalış gösterebilir. 5. yılını tamamlayan sözleşmeler için ertelenmiş giriş aidatı kesintisi uygulanmaz.  Katılımcının aynı şirkette birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, bu sözleşmelerden sadece ilki için ertelenmiş giriş aidatı alınabilir.

Yönetim Gideri Kesinitisi: Bu plan kapsamında Yönetim Gider kesintisi aylık 1 TL'dir. Bu tutar katılımcının sözlemesindeki birikim tutarından indirilir. 

Ödemeye Ara Verme Kesintisi: Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde, ara verme süresi boyunca, yönetim gider kesintisine ek olarak katılımcının birkiminden ara verilen her tam ay için 2 TL ödemeye ara verme kesintisi yapılır. 

Plan Kapsamında Sunulan Fonlar ve Fon Toplam Gider Kesintisi: 

 

Emeklilik Yatırım Fonları Fon İşletim Gider
Kesintisi (Yıllık)
Fon Toplam Fon Gider
Kesintisi (Yıllık)
Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF 1,90 1,91
Dinamik Değişken EYF 2,25 2,28
Hisse Senedi EYF 2,25 2,28
Kamu Dış Borçlanma Araçları Standart EYF 1,88 1,91
Para Piyasası EYF 1,07 1,09
Temkinli Değişken EYF 2,25 2,28
Altın Katılım EYF 1,07 1,09
Katkı EYF 0,361 0,365

 

Fon Toplam Gider Kesinti İadesi: Sözleşmenin 6.yılından itibaren fon toplam gider kesintisine ilişkin iade başlar. Fon toplam gider kesintisi şirketçe sözleşmenin 6. yılından itibaren yıllık olarak %2,5 oranında katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir. Sözleşmenin 6. yıldan sonra ayrılması durumunda ise son yıl dönümünden ayrılma tarihine kadar yapılan fon toplam gider kesintisi ilgili yılın iade oranına baklı olarak katılımcının hesabına iade edilir.

FONLAR FON KARMALARI
Temkinli Dengeli Atak Agresif
1 2 1 2 1 2
Para Piyasası EYF 100%            
Dinamik Değişken EYF       100%      
Hisse Senedi EYF           100%  
Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF   100%          
Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF         100%    
Temkinli Değişken EYF     100%        
Altın Katılım EYF             100%

Fon karma seçimi yapmayan katılımcılarımız için standart olarak %100 Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu tercih edilecektir.

Halk Bankası şubelerini ziyaret edebilir,

0850 800 44 00 Müşteri İletişim Merkezi'ni arayabilir,

Satın Almak İstiyorum Formu'nu doldurabilirsiniz.